INFORMACE O FIRMĚ SIFOS

Pohled na areál společnosti SIFOS

Firma SIFOS s.r.o. byla založena roku 1991. Její historie však sahá již do meziválečného období 20. století, kdy Hugo Lejsek v současné provozovně podnikal. V padesátých letech došlo ke znárodnění živnosti a následně zde byla zřízena plnírna bombiček pod křídly státního podniku OPOS. V roce 1991 syn zakladatele, Ing. Hugo Lejsek, restituoval budovy a odkoupil technologii.

Během následujích let se podařilo firmu stabilizovat a rozšířit spektrum nabízených služeb a produktů. Firma SIFOS je v současné době jediným producentem opakovaně plnitelných bombiček pro výrobu sifonu a šlehačky v ČR. Bombičky se z největší části prodávají v České republice, část produkce je exportována. Distribuce je realizována přes velkoobchodní partnery v oblasti domácích potřeb, kuchyňky a potravin, celý sortiment je zákazníkům k dispozici ve firemní prodejně v provozovně.

Mezi další aktivity firmy patří distribuce potravinářského CO2 - oxidu uhličitého, který je zákazníkům plněn do bombiček, tlakových lahví či hasicích přístrojů na počkání přímo v provozovně z vlastního zásobníku. Mezi produkty naleznete sifonové a šlehačkové lahve a bombičky různých velikostí pro rozmanitá použití.

Firma SIFOS je ryze česká právnická osoba řízená jedním jednatelem. Snažím se vést firmu tak, abychom se mohli zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům podívat do očí, abychom vždy dostáli svým slibům a závazkům a dodrželi základní pravidla podnikatelské etiky.

Pokud bychom vám mohli nabídnout naše produkty a služby, těšíme se na navázání obchodní spolupráce.

Ing. Jiří Lejsek, jednatel společnosti