PLNĚNÍ OXIDEM UHLIČITÝM, PRODEJ A PRONÁJEM TLAKOVÝCH LAHVÍ

Firma SIFOS nabízí plnění oxidu uhličitého do vlastních lahví zákazníků. Výhodou je okamžité plnění v okamžiku, kdy zákazníkovi plyn dojde a bezkonkurenční cena. Tu umožňuje vlastní zásobník plynu přímo v provozovně - odpadají tak náklady na dopravu a logistiku. CO2 je potravinářské kvality, je tedy vhodné pro použití v potravinářském odvětví - tlačení piva, limonád, do sodobarů apod. a samozřejmě i pro technické účely - svařování. CO2 se zároveň používá jako náplň do sněhových hasicích přístrojů.

Plnění probíhá na počkání a je k dispozici během prodejní doby, tedy v pracovní dny v čase 6:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00. Po individuální domluvě je možné provést plnění i mimo standardní pracovní dobu.

Lahve pro plnění CO2 musí splňovat zákonné podmínky, další informace viz. Otázky a odpovědi.

V rámci komplexní nabídky je pro zákazníky k dispozici také prodej a krátkodobý i dlouhodobý nájem tlakových lahví. Dále jsou přijímany tlakové lahve od zákazníků do komisního prodeje.