TECHNICKÉ PLYNY, PROPAN BUTAN

Ve standardní nabídce firmy SIFOS je potravinářský oxid uhličitý.

Pro cenovou nabídku, dostupnost jiných plynů a další informace kontaktujte prosím obchodní oddělení, viz strana Kontakt.